Pracovníci ordinace

Praktická lékařka: MUDr. Hana Tichá
MUDr. Jana Vacová
Sestra: Pavla Šrámková
V současné době je v předatestační přípravě v ordinaci MUDr. Kateřina Erlebachová a MUDr. Helena Zacpalová.