Pracovníci ordinace

Praktická lékařka: MUDr. Hana Tichá
MUDr. Helena Sommerová
Sestra: Pavla Šrámková
V současné době je v předatestační přípravě v ordinaci MUDr. Lenka Hajzlerová.